search

Soy candle winberry rhubard

zł68.00
Tax included
Quantity

Joyful elation. Spontaneity. Euphoria

The candle made by hand from natural soy wax offers a fresh, refreshing, very sensual fragrance. The space around will be filled with a subtle but intense fragrance that brings positive emotions and a boost of energy. It will perfectly emphasize the charm of the sensations given to the moment, making it a special moment.

- 100% natural wax obtained from soy

- perfumery composition – unique

a set of French fragrance oils

- top notes: grapefruit, orange, pineapple, cherry, rhubarb

- heart notes: blueberry, iris, rose

- base notes: cedar wood, honey

- weight – 170 g

- burning time – approx. 40 h

- made in Poland

Zasady bezpieczeństwa podczas palenia naturalnych świec sojowych La Vela

Przy używaniu naturalnych świec sojowych należy zachować ogólne zasady bezpieczeństwa:

  • świeca powinna znajdować się na płaskiej, żaroodpornej powierzchni
  • świecę należy ustawić  z dala od łatwopalnych przedmiotów i przeciągów
  • świecy nie należy przenosić, kiedy wosk jest w stanie ciekłym
  • podczas palenia kilku świec należy ustawić je w odległości ok. 10 cm od siebie
  • świeca powinna znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt
  • podczas palenia świecy ścianki opakowania nagrzewają się – trzeba zachować ostrożność
  • nie należy zostawiać zapalonej świecy bez nadzoru
  • podczas każdego palenia świecy należy zachować ostrożność, by uniknąć oparzenia lub zaprószenia ognia
  • świecę sojową należy palić jednorazowo nie dłużej niż 4 godziny

You might also like